Starter-Liste

Annette DEKKER   (StNr.: 961, Gender: F)
Emma ROßDEUTSCHER   (StNr.: 962, Gender: F)
Jutta SCHUBERT   (StNr.: 963, Gender: F)
Sandra SCHUBERTH   (StNr.: 964, Gender: F)
Daniela WODITSCH   (StNr.: 965, Gender: F)
Marta SWIATLON   (StNr.: 966, Gender: F)
Anika DOROWSKI   (StNr.: 967, Gender: F)